English / فارسی

توسعه، کلید دسترسی به کل دنیا است

از زمان تاسیس در سال ١٣٥٢، گروه ایلوکاوات از وارد کننده تک محصولی (گوشت) به ایران یک راه طولانی را سپری کرده است.

امروز، دفتر مرکزی گروه در شهر تهران واقع میباشد و حضورش را در بخش های مختلف، از تولید تا توزیع در سراسر جهان از اروپا تا چین گسترش داده است.

تعهد به کیفیت از زمانیکه ایلوکاوات تنها یک تیم 2 نفره بود در اولویت قرار داشت و حتی امروز به عنوان یک خانواده گسترده نیز همین تعهد همچنان راهکاری برای بازاریابی و مدیریت استراتژیک قرار دارد.

بیشتر بخوانید

 
 
Reach Us
   
   
   
   
   
   
Group Companies
Pages
Products/Services
Copyright Details